Značení

Standardní označení baterií je způsob jak popsat přenosné suché články, jejich fyzické rozměry a elektrické charakteristiky, aby tak byly srozumitelné pro různé výrobce. Dlouhá historie vývoje a výroby suchých článků způsobila, že mnoho různých národních a pro výrobce specifických norem bylo použito k označení velikosti už dlouho předtím, než vznikla mezinárodní norma. Technické normy pro velikosti a typů baterií jsou stanoveny standardy organizací jako International Electrotechnical Commission (IEC) a American National Standards Institute (ANSI).

Kompletní nomenklatura pro baterie plně zahrnuje velikost, složení a zvláštní vlastnosti baterie. Měli byste dát pozor, protože fyzicky zaměnitelné články (se stejnými mechanickými rozměry) mohou mít velmi rozdílné vlastnosti.

Pravidla značení IEC

První písmeno označuje chemické složení baterií, což je zároveň jmenovité napětí.

Písmenový
kód
Pozitivní pól Elektrolyt Negativní pól Jmenné
napětí
žádné Manganese dioxide Ammonium chloride/Zinc chloride Zinc 1.5
A Oxygen Ammonium chloride/Zinc chloride Zinc 1.4
B Carbon monofluoride Organic Lithium 3
C Manganese dioxide Organic Lithium 3
E Thionyl chloride Non-aqueous inorganic Lithium 3.6
F Iron disulfide Organic Lithium 1.5
G Copper(II) oxide Organic Lithium 1.5
H
(dobíjecí)
Nickel oxide Alkali Hydrogen absorbing alloy 1.2
K
(dobíjecí)
Nickel oxide Alkali Cadmium 1.2
L Manganese dioxide Alkali Zinc 1.5
M
Mercuric oxide Alkali Zinc 1.35
N
Mercuric oxide
manganese dioxide
Alkali Zinc 1.35
P Oxygen Alkali Zinc 1.65
PB

(dobíjecí)

Lead dioxide Sulfuric acid Lead 2
S Silver oxide Alkali Zinc 1.55
Z Manganese dioxide and nickel oxyhydroxide Alkali Zinc 1.70

Kurzíva označuje, že chemická látka nebo sloučenina se již nepoužívá, nebo byla vyřazena ze současných standartů.

Tvar

Kódy označující tvar jsou:

R = Oblé
F = ploché
S = čtvercové
P = neoblé

Kód velikosti

Velikost je dána čtyřmi nebo pěti číslicemi, jež označují průměr baterie(mm) a celkovou výšku(desetina milimetrů).

Velikostní označení pro oblé baterie je dáno jednou nebo dvěmi číslicemi za písmenem R

Velikostní označení pro oblé baterie
Číselný
kód
Jmennýl
průměr
Jmennál
výška
Bežný název
R25 32 91 F
R20 34.2 61.5 D
R14 26.2 50.0 C
R6 14.5 50.5 AA
R1 12.0 30.2 N
R03 10.5 44.5 AAA

Seznam standartů IEC pro knoflíkové baterie:

Průměry a výšky knoflíkových baterií
Číselný
kód
Jmenný
průměr
Tolerance Jmenná
výška
Tolerance
4 4.8 ±0.15 mm
5 5.8 ±0.15 mm
6 6.8 ±0.15 mm
7 7.9 ±0.15 mm
9 9.5 ±0.15 mm
10 10.0 ±0.20 mm
11 11.6 ±0.20 mm
12 12.5 ±0.25 mm 1.20 ±0.20 mm
16 16 ±0.25 mm 1.60 ±0.20 mm
20 20 ±0.25 mm 2.00 ±0.25 mm
23 23 ±0.50 mm
24 24.5 ±0.50mm
25 2.50 ±0.50 mm
30 3.00 ±0.50 mm
36 3.60 ±0.50 mm
50 5.00 ±0.50 mm

Příponové znaky

Na konci kódu se také může objevit písmeno, jež označuje, který elektrolyt byl použit:

O normách

Národní standardy pro suché články byly vyvinuty na základě ANSI, JIS, britských národních norem a dalších. Existují také civilní, komerční, vládní a vojenské normy. Dva z nejrozšířenějších standardů v současné době používané jsou IEC 60086 série a ANSI C18.1 série. Obě normy udávají rozměry, standardní výkonnostní charakteristiky a informace o bezpečnosti.

Moderní normy obsahují jak systematické názvy typů článků, které poskytují informace o složení a přibližné velikosti článků, stejně jako číselné kódy pro mobilní velikosti.

Historie standardu ANSI

Standardizace ve Spojených státech začala v roce 1919, kdy USA národní výbor standardů publikovaných doporučených testovacích postupů a standardní rozměry článků. Americké normy byly revidovány několikrát během následujících desetiletí, jelikož byly představeny nové velikosti článků a vyvinuty nové sloučeniny, včetně chloridu, alkaloidů, rtuťi a dobíjecích typů. První American Standarts Association (předchůdce ANSI) standard C18 se objevil v roce 1928. Je v něm uvedena velikosti článků pomocí písemných kódů, zhruba v pořadí od nejmenší velikosti (A) k větším typům. Jediné číselné označení bylo označení pro 6-palců vysoký „č. 6“ článek. V roce 1934 standard C18 rozšířil systém označení zahrnující sériová a paralelní pole článků. V roce 1954, byly uvedeny normy pro rtuťové baterie. Vydání z roku 1959, popisovalo typy vhodné pro použití s ​​tranzistorovými rádii. V roce 1967, NEMA převzala zodpovědnost za vývoj od National Bureau of Standards. 12. ročník C18 začal být harmonizovány s normou IEC. Nabíjecí baterie byly zavedeny v C18 standardu v roce 1984, a lithium typy byly standardizovány v roce 1991.

V roce 1999 byly ANSI normy značně přepracovány a také byly stanoveny samostatné bezpečnostní normy. Aktuální vydání norem ANSI označuje velikosti pomocí čísla, s předsunutým písmenem jež určuje tvar, a s příponou písmen nebo písmena identifikující různé chemikálie nebo jiné prvky.

© Na tento web se vztahuje Copyright.     IP adresa     Výprodej elektronických součástek Hezký den